segunda-feira, 9 de novembro de 2009

Pontus Veteris, dicides?

Pontus Veteris está a ser popularmente considerado como o étimo latino do topónimo Pontevedra. En realidade, trátase dunha creación insensata ocorrida hai menos de tres décadas e debida a un pésimo latinista e peor romanista. Porén tivo un éxito inmenso. Comezou por lle dar nome a unha pasarela de moda que se celebra cada ano na vila de Pontevedra. A partir de aí outras iniciativas aproveitaron o suposto étimo para se bautizaren: hai un hotel Pontus Veteris, hai unha empresa inmobiliaria denominada Veteris, unha asociación ciclomotorista chámase Pontus Veteris, e mesmo houbo quen escolleu tal secuencia fonética para nomear un blogue de seu... Máis aínda, o mundo da creación cultural de elite déixase levar e acolle tal cadea de letras para titular as súas producións. Velaquí unha mostra:

Sem comentários:

Enviar um comentário